Outsourcing informatyczny w skrócie Outsourcing IT to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT niż robiłoby się to we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.

 

Dlatego właśnie Slogan oferuje Państwu możliwość powierzenia nam opieki nad Państwa firmą. Koszt obsługi firmy zależy m.in. od liczby komputerów, ilości wizyt w miesiącu, czasu reakcji na zgłoszoną usterkę. Ponad to każda umowę outsourcingową negocjujemy indywidualnie. Pragniemy zachcecic Państwa do skorzystania z tej innowacyjnej obsługi,która niesie za sobą wiele korzyści. Miedzy innymi są to: podniesienie jakości usług informatycznych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów IT, usługi wykonywane w ramach umowy serwisowej są bezpłatne, niższy koszt prowadzenia obsługi systemu informatycznego i wiele innych.